1 like 0 dislike
722 views

MSCIT FINAL EXAM FULL SYLLABUS  2018 साठी सध्या 50 LOGIN ID PASSWORD AVAILABLE आहेत.

परंतु परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता ते फारच कमी आहेत.

आपणास निवेदन आहे कि विद्यार्थी संख्येनुसार तरी अजून USER ID मिळावेत

asked Jun 18, 2018 in Feature Request by KORUSCOMPUTERS Advanced (2,480 points)
closed Jun 18, 2018 by KORUSCOMPUTERS | 722 views
1,395 questions
1,985 answers
1,183 comments
9,489 users