3 like 0 dislike
315 views
सण २०१८ साठी ऍडमिशन चा विचार करता आत्ता जसे सेटअप आहे तसे वापरण्याची परवानगी दयावी
asked Mar 12, 2018 in ERA Explorer by Manisha Kamble Intermediate (540 points) | 315 views

2 Answers

2 like 0 dislike

Sir,

Can you see yesterday mail from LLC. Please see this

http://eraqa.mkcl.org/?qa=blob&qa_blobid=16586418188678753718

answered Mar 13, 2018 by gmcomputers Advanced (4,350 points)
1 like 0 dislike
Dear career adviser,
MKCL ला evidence तयार करायचे आहे तेव्हा हा प्रसंग बघता MKCL या मागणीसाठी किती तयार होते हे पाहणे योग्य ठरेल.... तरी extenda च्या वापर करणार्‍यांना विनंती की आपण ह्या प्रश्नाला इतके vote करा की ते ह्या QA फोरम वर उठून दिसेल...
answered Mar 13, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,630 points)
1,391 questions
1,980 answers
1,183 comments
9,438 users