1 like 0 dislike
624 views
ERA version : 18.10.09 update झाल्यावर session test मधील Practical question सोडल्यावर सबमिट होत नाही
asked Oct 13, 2018 in ERA Explorer by Uday Beginner (280 points) | 624 views

1 Answer

0 like 0 dislike

Dear Career Adviser,

नवीन update 18.10.04 मध्ये काहीच अडचण नाही आपण आपले Client explorer update झाले आहे कि नाही  ते तपासून पहा Title bar वर 18.10.04 EC असा version चा उल्लेख आहे का ते बघा नसेल तर नवीन updated version खाली दिलेल्या link वरून download करा आपल्या समस्या सुटतील (कधी कधी auto update होत नाही त्यामुळे Manually install करावे लागते फक्त version up to date असावे )

लिंक : http://eralms.mkcl.org/#downloads

answered Oct 15, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,530 points)
1,152 questions
1,648 answers
1,138 comments
6,698 users