5 like 0 dislike
355 views

रिपोर्ट मध्ये वर्ष भराचे नावे एकत्र दिसणार , शोध हे Option वापरून विद्यार्थी पण शोधता येणार पण आम्हाला Monitoring करावे लागते कोणत्या विद्यार्थ्याचा ERA किती झालाय तो वेवस्तीत होतोय का ? त्याचा Score इत्यादी . आणि हे सगळे सोपे वाटावे म्हणून आपणास सदर विनंती . 

asked Jan 23, 2018 in Feature Request by Divya Pariwartan Master (50,630 points) | 355 views

1 Answer

0 like 1 dislike
students login kartana tithe khali download dile aahe.....te krupaya kadhave ....kahi vidyarthi muddam tithe click karat basat.....tyachi actually garajch nahi
answered Jan 30, 2018 by deepak ugale Intermediate (860 points)
1,403 questions
1,993 answers
1,183 comments
9,562 users